Werkwijze

Het Atelier-team ontwikkelt een passende eigen werkwijze, geïnspireerd door de wereldwijd bekende Reggio Emilia-pedagogiek in de Nederlandse bewerking van TOEVAL GEZOCHT. Deze werkwijze is gebaseerd op het vertrouwen in de kracht en potenties van kinderen. De kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf op onderzoek uit te gaan, te leren en te creëren. De begeleiders zijn er om hen te inspireren, faciliteren en te stimuleren in hun eigen ideeën. Het gaat niet om het maken van een kunstzinnig of mooi resultaat, maar om het plezier van experiment en onderzoek. De nieuwsgierigheid, interesses en ideeën van de kinderen geven de toon aan.
De kinderen krijgen tijd, ruimte en materialen om hun eigen indrukken, gevoelens, gedachten en vragen uit te drukken en met elkaar te delen. Kinderen zijn allemaal verschillend en vinden hier dus verschillende manieren voor. De kinderen in het AZC hebben vaak al veel meegemaakt, ze verdienen extra aandacht en mogen de kans krijgen zich onbezorgd en vrij te uiten.

Documenteren
Een onderdeel van deze werkwijze is het documenteren van het creatieve werkproces van de kinderen. Foto’s en letterlijke uitspraken van kinderen worden vastgelegd. Om zo hun interesses en leerproces goed te volgen. Van daaruit wordt een volgende stap bedacht. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat de documentatie alleen voor intern gebruik is. De verslagen zijn alleen voor de vrijwilligers in te zien en worden strikt vertrouwelijk behandeld om de privacy van de kinderen te waarborgen.

 

Reflectie
Na afloop van de ateliermiddag gaan de begeleiders om de tafel. Zowel logistiek als inhoudelijk kijkt het team terug, liefst op basis van de documentatie: Wat interesseerde de kinderen? Wat maakten ze en welke ideeën kwamen naar voren? Welke strategieën gebruikten ze om hun idee vorm te geven? Zo krijgen we inzicht in wat hen bezighoudt, hoe ze hun kennis opbouwen en waar hun verbeelding hen brengt. We sluiten de reflectie af met de vraag wat de volgende stap is. Wat bieden we de kinderen volgende keer aan? Waar gaan we dieper op in? Zo zorgen we ervoor steeds de kinderen zelf het voortouw te geven, hen te volgen en te stimuleren in hun eigen creativiteit en expressie.

 

Begeleiding
Alle begeleiders zijn professionals. Zij kijken goed naar de aanpak van ieder kind en leggen hun processen vast. Zij volgen de kinderen met warme aandacht, sturen zo min mogelijk, maar begeleiden en stimuleren hen in hun eigen onderzoek, ideeën en verbeelding. Alle begeleiders zijn ervaren kunstenaars en/of leerkrachten die hun kennis en ervaring benutten om de creativiteit bij de kinderen te herkennen en te stimuleren. Het Atelier werkt met een team vaste vrijwilligers.