Het Atelier AZC

‘Our task is to help children communicate with the world using all their potential, strenghts and languages, and to overcome any obstacle presented by our culture.’

– Loris Malaguzzi, grondlegger van de Reggio Emilia-benadering

Het Atelier AZC werkt in het AZC op de Willinklaan in Amsterdam. De kinderen kunnen hier met plezier op twee vaste middagen per week hun eigen ideeën onderzoeken, maken en verbeelden en ontdekken waar hun creatieve kracht zit.

Geschiedenis
Na het organiseren van creatieve activiteiten voor de kinderen op de noodopvang Olifant op de Haaksbergweg en later op de Schipluidenlaan in 2016, startte Michal Butink samen met Kyra Sacks Het Atelier in het AZC op de Wenckebachweg (voormalig BijmerBajes), in samenwerking met het Leger Des Heils en Refugee Company. 

Pedagoog Annemieke Huisingh van stichting TOEVAL GEZOCHT adviseerde en begeleidde in 2017 en 2018 het team. Deze stichting heeft de Reggio Emilia-benadering voor Nederland vertaald naar een inspirerende werkwijze in kinderateliers.

Sinds maart 2018 hoort Het Atelier bij Stichting de Vrolijkheid