Het Atelier AZC

‘Het kind is net als een zaadje; alles zit er al in, het hoeft alleen nog maar te groeien en te ontwikkelen. Zorg voor goede grond, geef het aandacht, warmte, liefde, geborgenheid, voedsel, water, geef het de ruimte om zijn eigen groeiwijze te volgen, af en toe te knakken en weer op te bloeien, biedt een veilige groeiplek, en ben er als dat nodig is. Heb vertrouwen in en respect voor de eigen kracht van dat zaadje – het kind.’

Marjan van Rijn, geïnspireerd door Mauricio Wild


Het Atelier AZC werkt in het AZC op de Willinklaan in Amsterdam. De kinderen kunnen hier met plezier op twee vaste middagen per week hun eigen ideeën onderzoeken, maken en verbeelden en ontdekken waar hun creatieve kracht zit.

Geschiedenis
Na het organiseren van creatieve activiteiten voor de kinderen op de noodopvang Olifant op de Haaksbergweg en later op de Schipluidenlaan in 2016, startte Michal Butink samen met Kyra Sacks Het Atelier in het AZC op de Wenckebachweg (voormalig BijmerBajes), in samenwerking met het Leger Des Heils en Refugee Company. 

Pedagoog Annemieke Huisingh van stichting TOEVAL GEZOCHT adviseerde en begeleidde in 2017 en 2018 het team.

Sinds maart 2018 hoort Het Atelier bij Stichting de Vrolijkheid